Vaskeri / Laundry

Vaskeriet er lukket i uge 12 (19. marts til og med 25. marts), da vaskemaskiner, sæbeanlæg og betalingssystem bliver udskiftet.

Der tages forbehold for uforudsete problemer, men det forventes, at vaskeriet er i drift igen mandag, den 26. marts.

Med venlig hilsen Ejendomskontoret

The laundry is closed week 12 (March 19 through March 25) due to replacement of washing machines, soap dispenser system and payment system.

Subject to unforseen errors, but it is expected that the laundry will be in operation again Monday, March 26.

Sincerely the Property Office

Tillæg til tidligere omdelt indkaldelse til informationsmøde

Som supplement til indkaldelsen til informationsmøde 5. marts 2018, har vi nu mulighed for at komme med oplysninger om, hvad et eventuelt salg ad ejendommen betyder for den enkelte andelshaver i forhold til gevinst og fremtidig husleje.

Der er blevet omdelt et tillæg til indkaldelsen til informationsmøde, så vi vil opfordre jer til at kigge i postkassen ved først givne lejlighed.

Tillægget består af 2 bilag, der viser henholdsvis gevinst og fremtig husleje ud fra de forventninger, der er til en eventuel handel i øjeblikket.

Bilag 1 er en provenuberegning, der viser nuværende andelsværdi og det anslåede provenu, der er ved salg, samt gevinsten herved.

Bilag 2 viser nuværende boligafgift og den forventede fremtidige husleje, der baserer sig på omkostningsbestemt husleje, samt den månedlige besparelse. Da oplysningerne er anonymiseret, skal man kigge efter lejlighedsstørrelse og nuværende boligafgift.

AB Ringertoften

Det er flere steder omtalt i pressen at AB Ringertoften er ved at sælge sin ejendom. Med afsæt i attraktive priser, der for tiden er på investeringsejendomme sammenholdt med de udfordringer foreningen har med hensyn til vedligeholdelse, foreningens høje gæld og fastholdelse af en positiv andelskrone, har bestyrelsen indledt sonderinger om det kan være fornuftigt at sælge foreningens ejendom og opløse foreningen. Der foregår sonderinger med mulige køberemner. Der er rigtig mange forhold der spiller ind i den forbindelse, herunder tilsikring af fremtidige lejevilkår mm.

Det er i sidste ende foreningens generalforsamling som beslutter om foreningen skal sælge ejendommen. Der vil i løbet af få dage blive udsendt et informationsskrivelse fra foreningens administrator blandt andet om bestyrelsens overvejelser omkring et salg.

Bestyrelsen opfordrer til at man ”tager den med ro” og afventer nærmere information.

Politisk grillaften på Smedetoften

Arbejdsgruppen for Smedetoften, Bispebjerg Lokaludvalg og Ungerådet i Klub Bispebjerg inviterer til “Politisk Grill på Smedetoften” den 17. august 2017, kl. 17.00.

Det bliver en spændende eftermiddag / aften hvor politikere fra BR og lokalpolitikere kommer til Smedetoften, for at have en interessant debat om fremtidens Smedetoften, og for at spise sammen med jer og jeres naboer.

Se invitationen her.

Loppemarked i Ringertoften d. 3. september 2017

Ringertoftens efterårsloppemarked åbner dørene til en hyggelig og stemningsfuld dag i vores skønne gård. Loppemarkedet er fra kl. 10.00 – 15.00

Skal du have tømt dit kælderrum, klædeskab eller køkkenskabe? Har du godter gemt? Book en stand i dag!

En stand koster kun 50 kr. + 50 kr. i depositum, der returneres, når din stand er ryddet op.

Tilmelding skal ske senest d. 30. august på mail aktiviteter@ringertoften.dk. Herefter vil du få oplysninger om betaling via Mobilepay.

Pengene for standene går til udgifter i forbindelse med afholdelse af loppemarkedet.

Vil du give en hånd med? Vi søger frivillige!

Du skal selv medbringe bord, eller leje af os for 50 kr. (først til mølle).

Find os på Facebook: Gårdlopperne i Ringertoften