LLO Hovedstaden

Vi er som ejendom tilknyttet Lejernes LO Hovedstaden (LLO).

LLO kan kontaktes på telefonnummer 33 11 30 75 eller email info@lloh.dk. I begge tilfælde skal foreningsnummer 112600 oplyses.

På LLO’s hjemmeside www.lloh.dk er det muligt at logge sig på medlemsnettet. Brugernavn er llomedlem, og kodeord kan findes i det omdelte blad “Vi lejere”, eller fås ved henvendelse til beboerrepræsentationen på beboerrep@ringertoften.dk.

Link til pdf.