1. beboermøde i Ringertoften

Den 28. november 2018 blev det første beboermøde afholdt i Ringertoften. Det primære formål med mødet var at få oprettet en beboerrepræsentation, samt tage stilling til eventuel tilknytning til LLO Hovedstaden.

Beboermødet var desværre ikke beslutningsdygtigt, da fremmødet af stemmeberettigede var under de krævede 50% af samtlige beboere.

Dermed skal beslutninger truffet på mødet bekræftes med en urafstemning.

Beboermøde 28112018 referat