Storskrald

Med tiden er vores storskraldsrum blevet det sted, hvor alt man ikke længere kan/skal bruge, bliver kastet hen.

Vi har kun én gårdmand, der bruger meget tid på at rydde op efter os.

Heimstaden er blevet gjort opmærksom på, at indretningen i storskraldsrummet skal optimeres, bl.a. trænger skiltningen til en opgradering. Der vil bliver kigget på en løsning næste år.

Vi vil derfor gerne opfordre alle til at blive lidt bedre og gøre en indsats i forhold til smide affaldet de rigtige steder:

  • Tøj/tekstiler, pap, glas, mad og køkkenaffald er ikke storskrald.
  • Stil tingene pænt og samlet
  • Træ skal i containeren til træ, elektronik skal samles i venstre hjørne.
  • Småt elektronik er ikke i storskrald, men skal i containerne til elektronik ved skraldehusene, osv.
  • Der må ikke stilles storskrald/affald i portene.

Bonusinfo:

  • Storskrald tømmes hver tirsdag
  • Døren til storskaldsrummet er en dobbeltdør, der kan åbnes helt op, hvis det er større ting, der skal smides ud.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte beboerrepræsentationen på beboerrep@ringertoften.dk.