Ekstraordinært beboermøde d. 21. oktober 2020

Beboerrepræsentationen indkalder til ekstraordinært beboermøde, der vil blive afholdt pr. fuldmagt, idet anbefalingerne går i retningen af at minimere afholdelsen af fysiske møder.

Da det kun er beboerrepræsentationen, der afholder mødet, opfordrer vi alle efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde den omdelte fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen, enten på e-mail til beboerrep@ringertoften.dk eller i postkassen ved Ringertoften 10 – 12, senest d. 21. oktober 2020, kl. 12.00.

Dagsorden:

  1. Vedtagelse af vedtægter for Beboerforeningen Ringertoften

Da reglerne i forhold til vores bankforbindelse er blevet strammet op, er vi blevet bedt om at fremlægge et sæt vedtægter, der formelt dokumenterer, hvordan vi driver vores forening.