OMK lejeforhøjelse pr. 1. januar 2021

Beboerrepræsentationen har i samarbejde med LLO d.d. gjort indsigelse overfor den varslede OMK lejeforhøjelse pr. 1 januar 2020.

Efter en gennemgang af budgettet mener vi, at det er nødvendigt med huslejenævnets stillingtagen til, hvorvidt omkostningen til servicehåndværker, som fører tilsyn med ejendommen og foretager ind- og fraflytningssyn, er rimelig og nødvendig jf. Boligreguleringslovens §8.