Indkaldelse til beboermøde den 26. marts 2021

Beboerrepræsentationen indkalder til ekstraordinært beboermøde, der vil blive afholdt pr. fuldmagt, idet anbefalingerne går i retningen af at minimere afholdelsen af fysiske møder.

Da det kun er beboerrepræsentationen, der afholder mødet, opfordrer vi alle efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde den omdelte fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen, enten på e-mail til beboerrep@ringertoften.dk eller i postkassen ved Ringertoften 10 – 12, senest d. 26. marts 2021, kl. 12.00.

Indkaldelsen bliver delt rundt til alle lejere, men den kan også findes via nedenstående links.

Beboermøde 26032021 Indkaldelse

Residents’ meeting 26032021