Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Beboerforeningen Ringertoften.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at agere som beboerrepræsentation i ejendommen omfattende flg. adresser:

Ringertoften 2-36, Skoleholdervej 21-23, Gravervænget 1-23 og Tomsgårdsvej 59-67

§ 3 Foreningens virke

Vedr. medlemskab, beboermøder, regnskab, valg, beboerrepræsentanterne, stemmeregler, evt. revisor, evt. opløsning, evt. tilslutning til Lejernes LO, og foreningens virke generelt, henvises til Lejelovens § 64 og seneste Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation.

Vedr. beboerrepræsentanternes bemyndigelse til at handle på lejernes vegne i forhold til udlejer, henvises til Boligreguleringslovens og Lejelovens regler herom.

§ 4 Tegningsret

Beboerrepræsentationen tegnes af de valgte beboerrepræsentanter i forening. Dog kan 2 beboerrepræsentanter i forening, tegne Beboerrepræsentationen over for Beboerrepræsentationens bankforbindelse.

Vedtaget på ekstraordinært beboermøde den 21. oktober 2020

Link