Vedligeholdelse

Beboerrepræsentationen har, sammen med Heimstaden, gennemgået den 10-årige vedligeholdelsesplan for ejendommen.

Som det fremgår af planen, så vil de første vedligeholdelsesarbejder blive igangsat i indeværende år. Så snart der foreligger mere konkrete informationer og planer for arbejdet, vil der blive informeret herom.

Link til vedligeholdelsesplan -> Drifts- og vedligeholdelsesplan