Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemskab hos LLO kan findes her -> link.

OMK lejeforhøjelse pr. 1. januar 2022

Beboerrepræsentationen har i samarbejde med LLO d.d. gjort indsigelse overfor den varslede OMK lejeforhøjelse pr. 1 januar 2022.

Efter en gennemgang af budgettet mener vi, at det er nødvendigt med huslejenævnets stillingtagen til, hvorvidt bl.a. omkostningen til servicehåndværker, som fører tilsyn med ejendommen og foretager ind- og fraflytningssyn, er rimelig og nødvendig jf. Boligreguleringslovens §8.

Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.

Indkaldelse til beboermøde den 26. marts 2021

Beboerrepræsentationen indkalder til ekstraordinært beboermøde, der vil blive afholdt pr. fuldmagt, idet anbefalingerne går i retningen af at minimere afholdelsen af fysiske møder.

Da det kun er beboerrepræsentationen, der afholder mødet, opfordrer vi alle efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde den omdelte fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen, enten på e-mail til beboerrep@ringertoften.dk eller i postkassen ved Ringertoften 10 – 12, senest d. 26. marts 2021, kl. 12.00.

Indkaldelsen bliver delt rundt til alle lejere, men den kan også findes via nedenstående links.

Beboermøde 26032021 Indkaldelse

Residents’ meeting 26032021

Moderniserede lejligheder, ny lovgivning

I juli 2020 trådte der en ny lovgivning i kraft, som skal begrænse den høje husleje i moderniserede lejligheder i ældre byggeri – sådan en, som du bor i.

Lovgivningen gælder dog kun, hvis man selv som lejer tager affære:

Hvis du bor i en moderniseret lejlighed (det vil sige med bla. nyt køkken og bad), er det muligt, at du betaler for meget i husleje.

Den eneste måde, du kan tjekke det på, er ved at lade huslejenævnet afgøre det. Huslejenævnet er en kommunal instans, der blandt andet skal sørge for, at man som borger kan få vished for, om ens husleje er OK.

Det er ikke særligt svært og du kan ikke opsiges eller udsættes for andet ubehageligt fra Heimstaden, hvis du lader huslejenævnet afgøre, om din leje er for høj. For at få behandlet en sag om din leje, skal du betale et gebyr på 314 kr. til huslejenævnet.

Ringertoften er tilknyttet LLO Hovedstaden og derfor er det gratis for dig at få LLO’s hjælp til at indbringe en sag.

Du kan skrive til LLOH på info@lloh.dk for at høre mere om, hvordan du får en sag i huslejenævnet og hvordan sådan en sag forløber. Huske at medsende kopi af lejekontrakt op oplyse din nuværende leje uden forbrug (dvs. varme og vand).

For at få hjælp, skal du skrive Ringertoften’s medlemsnummer 112600 i emnefeltet på mailen. Så ved LLO, at du kommer fra Ringertoften.

Du kan også kontakte beboerrepræsentationen på beboerrep@ringertoften.dk og høre mere om dine muligheder.

Link til pdf.

Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.

OMK lejeforhøjelse pr. 1. januar 2021

Beboerrepræsentationen har i samarbejde med LLO d.d. gjort indsigelse overfor den varslede OMK lejeforhøjelse pr. 1 januar 2021.

Efter en gennemgang af budgettet mener vi, at det er nødvendigt med huslejenævnets stillingtagen til, hvorvidt omkostningen til servicehåndværker, som fører tilsyn med ejendommen og foretager ind- og fraflytningssyn, er rimelig og nødvendig jf. Boligreguleringslovens §8.