Tagrenderne skal renses

Heimstaden har meddelt, at både tagrender og nedløbsrør skal renses, og dette udendørs arbejde vil blive udført af Heimstadens tagrendeservice i perioden

15. december – 29. december, kl. 7.00 – 16.00

Såfremt der er spørgsmål til dette, bedes du kontakte Heimstaden via beboerportalen, MinBolig, på heimstaden.dk/beboer eller på tlf. +45 33 75 10 10.

Huslejestigninger pga. nettoprisindekset

Som det fremgår af medierne, er der i øjeblikket meget fokus på den risiko, hvor der er udsigt til, at huslejen vil stige for ca. 180.000 husstande.

LLO har i den forbindelse sendt os følende information:

“Som følge af krigen i Ukraine er energipriserne steget til historiske højder. Det giver inflation og det påvirker det såkaldte Nettoprisindeks, som mange huslejer reguleres med.

Fortsætter stigningerne i samme takt som hidtil i år, tegner Nettoprisindekset til at stige med næsten 10 % i 2022.

Da man som lejer næsten altid betaler sin varmeregning ved siden af huslejen, så betyder reguleringen med Nettoprisindekset, at mange lejere kommer til at betale stigningen i energipriserne to gange. Først over huslejen og så bagefter over el- og varmeregningen.

Det er ikke rimeligt, for udlejernes omkostninger er slet ikke steget i samme omfang.

Dette vil kunne ske i ca. 180.000 lejemål i hele Danmark.

LLO vurderer, at mange lejeres husleje vil stige med op mod 10 % i år – oven i de stigende energipriser. Derfor kæmper vi med næb og kløer for at få først Boligministeren og siden Folketinget til at lave en akut lovændring. Meget af arbejdet foregår på lobbybasis, det vil sige ved kontakt til enkelte politikere og partier, men vi er også i fuld gang med at få sagen på dagsordenen i medierne.

Er du/I i tvivl om, hvorvidt huslejen stiger i jeres ejendom, så er her et par retningslinjer til at afgøre det: Kan huslejen stige med Nettoprisindekset, vil det næsten altid fremgå af lejekontrakten og dette typisk i lejekontrakter for boliger, som er taget i brug efter 1991 eller lejemål, som er gennemgribende moderniseret (dette vil typisk fremgå af lejekontrakten, hvor der står, at lejen er fastsat efter Boligreguleringslovens §5, stk. 2.)”

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående i forhold til vores ejendom, så kan det anbefales at kontakte LLOH.

Som en del af arbejdet for at få reglerne ændret vil LLOH gerne samle input fra lejere om vores forhold og bekymringer. Derfor har LLOH lavet en spørgeundersøgelse, som kan være et stærkt redskab i det politiske arbejde.

Spørgsmålene tager ca. 1 minut at besvare -> https://da.surveymonkey.com/r/PL8JFTQ

Huslejenævnets afgørelse vedr. OMK 2021 og 2022

Det er tidligere meldt ud, at beboerrepræsentationen har bedt huslejenævnet om en vurdering af vores omkostningsbestemte husleje pr. 1.1.2021 og 1.1.2022.

Huslejenævnet har nu afgjort sagerne og er kommet frem til, at ejendommens samlede lejestigning skal nedsættes. Heimstaden har dog tænkt sig at anke, da de ikke er helt enige med Huslejenævnets afgørelse.

I samråd med LLO synes beboerrepræsentationen også, at sagerne skal ankes, så inspektørhonoraret størrelse kan prøves af. Beboerrepræsentationen har spurgt Heimstaden, om de vil gå med til, at vi laver en prøvesag i stedet for, at vi alle individuelt laver en ankesag, det afventer beboerrepræsentationen svar på.

Såfremt Heimstaden ikke går med til at lave en prøvesag, eller svarer på vores henvendelse, skal vi lejere anke afgørelserne senest 3. august 2022.

Beboerrepræsentationen har desværre ikke mulighed for at anke på vegne af lejerne, med mindre der foreligger en fuldmagt fra den enkelte lejer. Fuldmagterne kan sendes til beboerrep@ringertoften.dk senest 31. juli 2022. Nedenfor er der et eksempel på, hvordan fuldmagterne skal se ud.

Det er selvfølgeligt også muligt at anke sagerne selv, eventuelt med hjælp fra LLO.

Gebyret for at anke er kr. 167,00 pr sag, der vil blive opkrævet direkte hos den enkelte lejer.

Eksempler på fuldmagter:

Fuldmagt vedr. huslejenævnets sagsnr. 2020-0842895
Jeg giver hermed beboerrepræsentationen fuldmagt til på mine vegne at anke afgørelse af huslejenævnets sagsnr. 2020-0842895 vedrørende omkostningsbestemte leje pr. 1.1.2021
Navn:
Adresse:
Underskrift:

Fuldmagt vedr. huslejenævnets sagsnr. 2021-0372095
Jeg giver hermed beboerrepræsentationen fuldmagt til på mine vegne at anke afgørelse af huslejenævnets sagsnr. 2021-0372095 vedrørende omkostningsbestemte leje pr. 1.1.2022
Navn:
Adresse:
Underskrift:

Fuldmagterne kan downloades her.

Såfremt der er spørgsmål, er det bedst at kontakte LLO, da de vil være i stand til at svare kompetent.

Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemskab hos LLO kan findes her -> link.

OMK lejeforhøjelse pr. 1. januar 2022

Beboerrepræsentationen har i samarbejde med LLO d.d. gjort indsigelse overfor den varslede OMK lejeforhøjelse pr. 1 januar 2022.

Efter en gennemgang af budgettet mener vi, at det er nødvendigt med huslejenævnets stillingtagen til, hvorvidt bl.a. omkostningen til servicehåndværker, som fører tilsyn med ejendommen og foretager ind- og fraflytningssyn, er rimelig og nødvendig jf. Boligreguleringslovens §8.

Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.

Indkaldelse til beboermøde den 26. marts 2021

Beboerrepræsentationen indkalder til ekstraordinært beboermøde, der vil blive afholdt pr. fuldmagt, idet anbefalingerne går i retningen af at minimere afholdelsen af fysiske møder.

Da det kun er beboerrepræsentationen, der afholder mødet, opfordrer vi alle efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde den omdelte fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen, enten på e-mail til beboerrep@ringertoften.dk eller i postkassen ved Ringertoften 10 – 12, senest d. 26. marts 2021, kl. 12.00.

Indkaldelsen bliver delt rundt til alle lejere, men den kan også findes via nedenstående links.

Beboermøde 26032021 Indkaldelse

Residents’ meeting 26032021