Kategoriarkiv: Nyhed

Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.

OMK lejeforhøjelse pr. 1. januar 2021

Beboerrepræsentationen har i samarbejde med LLO d.d. gjort indsigelse overfor den varslede OMK lejeforhøjelse pr. 1 januar 2020.

Efter en gennemgang af budgettet mener vi, at det er nødvendigt med huslejenævnets stillingtagen til, hvorvidt omkostningen til servicehåndværker, som fører tilsyn med ejendommen og foretager ind- og fraflytningssyn, er rimelig og nødvendig jf. Boligreguleringslovens §8.

Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.

Ekstraordinært beboermøde d. 21. oktober 2020

Beboerrepræsentationen indkalder til ekstraordinært beboermøde, der vil blive afholdt pr. fuldmagt, idet anbefalingerne går i retningen af at minimere afholdelsen af fysiske møder.

Da det kun er beboerrepræsentationen, der afholder mødet, opfordrer vi alle efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde den omdelte fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen, enten på e-mail til beboerrep@ringertoften.dk eller i postkassen ved Ringertoften 10 – 12, senest d. 21. oktober 2020, kl. 12.00.

Dagsorden:

  1. Vedtagelse af vedtægter for Beboerforeningen Ringertoften

Da reglerne i forhold til vores bankforbindelse er blevet strammet op, er vi blevet bedt om at fremlægge et sæt vedtægter, der formelt dokumenterer, hvordan vi driver vores forening.

Varsling af OMK lejeforhøjelse pr. 1. januar 2021

Den netop udsendte varsling af omkostningsbestemt leje pr. 1. januar 2021 er også modtaget af beboerrepræsentationen. Vi er i dialog med LLO om varslingen, og Heimstaden er foreløbigt blevet bedt om at fremlægge supplerende oplysninger i forhold til nogle af posterne i budgettet.

Møde med Heimstaden

På beboermødet d. 4. marts 2020, blev der informeret om, at beboerrepræsentationen skulle afholde et med med Heimstaden umiddelbart efter beboermødet. Dette møde blev er, desværre, først blevet afholdt 24. juni 2020. På mødet talte vi bl.a. om de spørgsmål, der blev stillet på beboermødet.

Link til referat -> Referat, møde med Heimstaden 24062020.pdf

Vedligeholdelse

Beboerrepræsentationen har, sammen med Heimstaden, gennemgået den 10-årige vedligeholdelsesplan for ejendommen.

Som det fremgår af planen, så vil de første vedligeholdelsesarbejder blive igangsat i indeværende år. Så snart der foreligger mere konkrete informationer og planer for arbejdet, vil der blive informeret herom.

Link til vedligeholdelsesplan -> Drifts- og vedligeholdelsesplan

Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.