Resultat af urafstemning

Urafstemningen, jf. referat fra beboermødet afholdt den 28. november 2018 er afsluttet, og resultatet er, at der blev afgivet 54 stemmer. Se nedenfor:
48 -> Ja
1 -> Nej
1 -> Blank
4 -> Ugyldige
Dermed er beboerrepræsentationen en realitet i Ringertoften, og vi vil nu gå i gang med de sidste praktiske ting i forbindelse med oprettelsen.