Urafstemning om oprettelse af beboerrepræsentation

Stemmesedler til brug ved urafstemning om oprettelse af beboerrepræsentation, samt tilknytning til LLO Hovedstaden er omdelt.

Sidste frist for at indlevere stemmesedler er 17. december 2018.