Kategoriarkiv: Nyhed

Varsling af OMK lejeforhøjelse pr. 1. januar 2021

Den netop udsendte varsling af omkostningsbestemt leje pr. 1. januar 2021 er også modtaget af beboerrepræsentationen. Vi er i dialog med LLO om varslingen, og Heimstaden er foreløbigt blevet bedt om at fremlægge supplerende oplysninger i forhold til nogle af posterne i budgettet.

Møde med Heimstaden

På beboermødet d. 4. marts 2020, blev der informeret om, at beboerrepræsentationen skulle afholde et med med Heimstaden umiddelbart efter beboermødet. Dette møde blev er, desværre, først blevet afholdt 24. juni 2020. På mødet talte vi bl.a. om de spørgsmål, der blev stillet på beboermødet.

Link til referat -> Referat, møde med Heimstaden 24062020.pdf

Vedligeholdelse

Beboerrepræsentationen har, sammen med Heimstaden, gennemgået den 10-årige vedligeholdelsesplan for ejendommen.

Som det fremgår af planen, så vil de første vedligeholdelsesarbejder blive igangsat i indeværende år. Så snart der foreligger mere konkrete informationer og planer for arbejdet, vil der blive informeret herom.

Link til vedligeholdelsesplan -> Drifts- og vedligeholdelsesplan

Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.

Resultat af urafstemning

Urafstemningen, jf. referat fra beboermødet afholdt den 28. november 2018 er afsluttet, og resultatet er, at der blev afgivet 54 stemmer. Se nedenfor:
48 -> Ja
1 -> Nej
1 -> Blank
4 -> Ugyldige
Dermed er beboerrepræsentationen en realitet i Ringertoften, og vi vil nu gå i gang med de sidste praktiske ting i forbindelse med oprettelsen.

1. beboermøde i Ringertoften

Den 28. november 2018 blev det første beboermøde afholdt i Ringertoften. Det primære formål med mødet var at få oprettet en beboerrepræsentation, samt tage stilling til eventuel tilknytning til LLO Hovedstaden.

Beboermødet var desværre ikke beslutningsdygtigt, da fremmødet af stemmeberettigede var under de krævede 50% af samtlige beboere.

Dermed skal beslutninger truffet på mødet bekræftes med en urafstemning.

Beboermøde 28112018 referat