Kategoriarkiv: Info

Moderniserede lejligheder, ny lovgivning

I juli 2020 trådte der en ny lovgivning i kraft, som skal begrænse den høje husleje i moderniserede lejligheder i ældre byggeri – sådan en, som du bor i.

Lovgivningen gælder dog kun, hvis man selv som lejer tager affære:

Hvis du bor i en moderniseret lejlighed (det vil sige med bla. nyt køkken og bad), er det muligt, at du betaler for meget i husleje.

Den eneste måde, du kan tjekke det på, er ved at lade huslejenævnet afgøre det. Huslejenævnet er en kommunal instans, der blandt andet skal sørge for, at man som borger kan få vished for, om ens husleje er OK.

Det er ikke særligt svært og du kan ikke opsiges eller udsættes for andet ubehageligt fra Heimstaden, hvis du lader huslejenævnet afgøre, om din leje er for høj. For at få behandlet en sag om din leje, skal du betale et gebyr på 314 kr. til huslejenævnet.

Ringertoften er tilknyttet LLO Hovedstaden og derfor er det gratis for dig at få LLO’s hjælp til at indbringe en sag.

Du kan skrive til LLOH på info@lloh.dk for at høre mere om, hvordan du får en sag i huslejenævnet og hvordan sådan en sag forløber. Huske at medsende kopi af lejekontrakt op oplyse din nuværende leje uden forbrug (dvs. varme og vand).

For at få hjælp, skal du skrive Ringertoften’s medlemsnummer 112600 i emnefeltet på mailen. Så ved LLO, at du kommer fra Ringertoften.

Du kan også kontakte beboerrepræsentationen på beboerrep@ringertoften.dk og høre mere om dine muligheder.

Link til pdf.

Opfølgning på møde med Heimstaden

Som opfølgning på mødet, der blev holdt med Heimstaden d. 24. juni 2020 har beboerrepræsentationen modtaget følgende:

 • Privat vinduespudsning er ikke noget, som Heimstaden vil gå ind i. Beboerne kan selv kontakte vinduespudseren, når de ser, han kommer på ejendommen.
 • Der er videregivet information til kommunikationsafdelingen om, at beboermappen på hjemmesiden er tom.
 • Ordensregler for brug af fælleshuset, vil blive hængt op i fælleslokalet.
 • Der er igangsat rengøring hver mandag og fredag i vaskeriet.
 • I uge 33 er der hovedrengøring på hovedtrapper og det bliver fremadrettet hvert halve år.
 • På de udendørs skraldespande, der står rundt omkring i gården, vil der blive monteret låg.
 • Der arbejdes på en løsning i fælleshuset omkring musikanlæg, der skal kunne slukke for højtalerne, såfremt vinduerne åbnes.

Storskrald

Med tiden er vores storskraldsrum blevet det sted, hvor alt man ikke længere kan/skal bruge, bliver kastet hen.

Vi har kun én gårdmand, der bruger meget tid på at rydde op efter os.

Heimstaden er blevet gjort opmærksom på, at indretningen i storskraldsrummet skal optimeres, bl.a. trænger skiltningen til en opgradering. Der vil bliver kigget på en løsning næste år.

Vi vil derfor gerne opfordre alle til at blive lidt bedre og gøre en indsats i forhold til smide affaldet de rigtige steder:

 • Tøj/tekstiler, pap, glas, mad og køkkenaffald er ikke storskrald.
 • Stil tingene pænt og samlet
 • Træ skal i containeren til træ, elektronik skal samles i venstre hjørne.
 • Småt elektronik er ikke i storskrald, men skal i containerne til elektronik ved skraldehusene, osv.
 • Der må ikke stilles storskrald/affald i portene.

Bonusinfo:

 • Storskrald tømmes hver tirsdag
 • Døren til storskaldsrummet er en dobbeltdør, der kan åbnes helt op, hvis det er større ting, der skal smides ud.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte beboerrepræsentationen på beboerrep@ringertoften.dk.