Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.

Resultat af urafstemning

Urafstemningen, jf. referat fra beboermødet afholdt den 28. november 2018 er afsluttet, og resultatet er, at der blev afgivet 54 stemmer. Se nedenfor:
48 -> Ja
1 -> Nej
1 -> Blank
4 -> Ugyldige
Dermed er beboerrepræsentationen en realitet i Ringertoften, og vi vil nu gå i gang med de sidste praktiske ting i forbindelse med oprettelsen.

1. beboermøde i Ringertoften

Den 28. november 2018 blev det første beboermøde afholdt i Ringertoften. Det primære formål med mødet var at få oprettet en beboerrepræsentation, samt tage stilling til eventuel tilknytning til LLO Hovedstaden.

Beboermødet var desværre ikke beslutningsdygtigt, da fremmødet af stemmeberettigede var under de krævede 50% af samtlige beboere.

Dermed skal beslutninger truffet på mødet bekræftes med en urafstemning.

Beboermøde 28112018 referat

Velkommen til Ringertoften’s nye hjemmeside

Formålet med denne hjemmeside skal være at samle information, der er interessant for beboerne i Ringertoften efter vi er overgået til at være lejere.

Arbejdet med at få etableret en beboerrepræsentation er gået i gang, og skulle du være interesseret i at være med, eller blot at hjælpe til, så skriv en besked til beboerinfo@ringertoften.dk.