Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.

Ekstraordinært beboermøde d. 21. oktober 2020

Beboerrepræsentationen indkalder til ekstraordinært beboermøde, der vil blive afholdt pr. fuldmagt, idet anbefalingerne går i retningen af at minimere afholdelsen af fysiske møder.

Da det kun er beboerrepræsentationen, der afholder mødet, opfordrer vi alle efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde den omdelte fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen, enten på e-mail til beboerrep@ringertoften.dk eller i postkassen ved Ringertoften 10 – 12, senest d. 21. oktober 2020, kl. 12.00.

Dagsorden:

 1. Vedtagelse af vedtægter for Beboerforeningen Ringertoften

Da reglerne i forhold til vores bankforbindelse er blevet strammet op, er vi blevet bedt om at fremlægge et sæt vedtægter, der formelt dokumenterer, hvordan vi driver vores forening.

Varsling af OMK lejeforhøjelse pr. 1. januar 2021

Den netop udsendte varsling af omkostningsbestemt leje pr. 1. januar 2021 er også modtaget af beboerrepræsentationen. Vi er i dialog med LLO om varslingen, og Heimstaden er foreløbigt blevet bedt om at fremlægge supplerende oplysninger i forhold til nogle af posterne i budgettet.

Opfølgning på møde med Heimstaden

Som opfølgning på mødet, der blev holdt med Heimstaden d. 24. juni 2020 har beboerrepræsentationen modtaget følgende:

 • Privat vinduespudsning er ikke noget, som Heimstaden vil gå ind i. Beboerne kan selv kontakte vinduespudseren, når de ser, han kommer på ejendommen.
 • Der er videregivet information til kommunikationsafdelingen om, at beboermappen på hjemmesiden er tom.
 • Ordensregler for brug af fælleshuset, vil blive hængt op i fælleslokalet.
 • Der er igangsat rengøring hver mandag og fredag i vaskeriet.
 • I uge 33 er der hovedrengøring på hovedtrapper og det bliver fremadrettet hvert halve år.
 • På de udendørs skraldespande, der står rundt omkring i gården, vil der blive monteret låg.
 • Der arbejdes på en løsning i fælleshuset omkring musikanlæg, der skal kunne slukke for højtalerne, såfremt vinduerne åbnes.

Storskrald

Med tiden er vores storskraldsrum blevet det sted, hvor alt man ikke længere kan/skal bruge, bliver kastet hen.

Vi har kun én gårdmand, der bruger meget tid på at rydde op efter os.

Heimstaden er blevet gjort opmærksom på, at indretningen i storskraldsrummet skal optimeres, bl.a. trænger skiltningen til en opgradering. Der vil bliver kigget på en løsning næste år.

Vi vil derfor gerne opfordre alle til at blive lidt bedre og gøre en indsats i forhold til smide affaldet de rigtige steder:

 • Tøj/tekstiler, pap, glas, mad og køkkenaffald er ikke storskrald.
 • Stil tingene pænt og samlet
 • Træ skal i containeren til træ, elektronik skal samles i venstre hjørne.
 • Småt elektronik er ikke i storskrald, men skal i containerne til elektronik ved skraldehusene, osv.
 • Der må ikke stilles storskrald/affald i portene.

Bonusinfo:

 • Storskrald tømmes hver tirsdag
 • Døren til storskaldsrummet er en dobbeltdør, der kan åbnes helt op, hvis det er større ting, der skal smides ud.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte beboerrepræsentationen på beboerrep@ringertoften.dk.

Møde med Heimstaden

På beboermødet d. 4. marts 2020, blev der informeret om, at beboerrepræsentationen skulle afholde et med med Heimstaden umiddelbart efter beboermødet. Dette møde blev er, desværre, først blevet afholdt 24. juni 2020. På mødet talte vi bl.a. om de spørgsmål, der blev stillet på beboermødet.

Link til referat -> Referat, møde med Heimstaden 24062020.pdf

Vedligeholdelse

Beboerrepræsentationen har, sammen med Heimstaden, gennemgået den 10-årige vedligeholdelsesplan for ejendommen.

Som det fremgår af planen, så vil de første vedligeholdelsesarbejder blive igangsat i indeværende år. Så snart der foreligger mere konkrete informationer og planer for arbejdet, vil der blive informeret herom.

Link til vedligeholdelsesplan -> Drifts- og vedligeholdelsesplan

Vi lejere – LLO

Seneste udgave af LLO’s medlemsblad er netop blevet omdelt i Ringertoften. Husk på, at bladet indeholder kodeordet, der skal bruges ved login på LLO´s medlemsnet -> link.

Det er også muligt at læse medlemsbladet direkte hos LLO -> link.

Yderligere oplysninger om vores medlemsskab hos LLO kan findes her -> link.