Opfølgning på møde med Heimstaden

Som opfølgning på mødet, der blev holdt med Heimstaden d. 24. juni 2020 har beboerrepræsentationen modtaget følgende:

  • Privat vinduespudsning er ikke noget, som Heimstaden vil gå ind i. Beboerne kan selv kontakte vinduespudseren, når de ser, han kommer på ejendommen.
  • Der er videregivet information til kommunikationsafdelingen om, at beboermappen på hjemmesiden er tom.
  • Ordensregler for brug af fælleshuset, vil blive hængt op i fælleslokalet.
  • Der er igangsat rengøring hver mandag og fredag i vaskeriet.
  • I uge 33 er der hovedrengøring på hovedtrapper og det bliver fremadrettet hvert halve år.
  • På de udendørs skraldespande, der står rundt omkring i gården, vil der blive monteret låg.
  • Der arbejdes på en løsning i fælleshuset omkring musikanlæg, der skal kunne slukke for højtalerne, såfremt vinduerne åbnes.