Varsling af OMK lejeforhøjelse pr. 1. januar 2021

Den netop udsendte varsling af omkostningsbestemt leje pr. 1. januar 2021 er også modtaget af beboerrepræsentationen. Vi er i dialog med LLO om varslingen, og Heimstaden er foreløbigt blevet bedt om at fremlægge supplerende oplysninger i forhold til nogle af posterne i budgettet.